Wędliny Domowe
Drukuj

Dokładny podział półtuszy, poparty animacją wskazującą element, który w tym momencie jest omawiany.

Szczegółowo pokazano miejsca cięć z wyliczeniem ilości kręgów w danym elemencie. Wybór sposobu wykrawania danego elementu ze względu na późniejsze jego wykorzystanie.

Więcej…