Wędliny Domowe
Drukuj

PRZECHOWYWANIE MIĘSA I WĘDLIN

Termin przechowywania wędlin zależy od surowca, z którego zostały wykonane, obróbki termicznej i warunków przechowywania. Polska Norma nie precyzuje, jaki jest termin trwałości poszczególnych przetworów mięsnych i mięsa. Termin ten ustala się za pomocą prób empirycznych przeprowadzanych przez Kontrolę Jakości lub Dział Technologiczny w firmie dla każdego rodzaju produktu z osobna. Po przeprowadzeniu takich badań umieszcza się go na opakowaniu. Należy pamiętać, że termin ten dotyczy opakowanego produktu. Po otwarciu opakowania jest on nieważny.
W przechowywaniu mięsa i jego przetworów najważniejsze jest zachowanie łańcucha chłodniczego, tzn. dopilnowanie, aby produkt transportowany z zakładu do sklepu nie był narażony na wahania temperatury. Firma Sokołów S.A. dba o zachowanie łańcucha chłodniczego od uboju aż do dostarczenia produktów klientowi. Temperatura mięsa i jego przetworów nie waha się więcej niż o 2 ºC.
Termin przydatności do spożycia zależy również od jakości surowca i obróbki termicznej. Sokołów S.A. pobiera surowiec z dokładnie wyselekcjonowanych stad. Wysoką jakość przetwarzanego mięsa zapewnia produkcja pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, zgodna z systemami zapewnienia jakości HACCP i ISO oraz AQAP (certyfikat nadawany przez Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej upoważniający do produkowania żywności na potrzeby wojsk NATO)
Bardzo często zdarza się, że zapewnienia producenta są bagatelizowane przez dostawców. Nie można zostawiać produktów w temperaturze pokojowej, a potem znów je ochładzać. Każdy rodzaj mięsa powinien być oddzielnie przechowywany. Nie można dopuszczać do zetknięcia się różnego rodzaju mięs. Nawet dotykanie ich jednym chwytnikiem sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii i zmian mikrobiologicznych.
Dzięki opakowaniom i nowej technologii możemy dłużej przechowywać mięsa i wędliny:
Najmniej trwałe są produkty nieopakowane, czyli sprzedawane luzem:
Np. mięso do 3 dni w temp. 0-4ºC, wędliny 7 dni w temp. 2-10ºC
Opakowanie MAP – Pakowane w Atmosferze Modyfikowanej wydłuża termin na mięso do 7 dni.
Pakowanie w próżni (vacum) pozwala przechowywać wędliny nawet do 20 – 30 dni.
Najbardziej trwałe są salami – 3-6 miesiące, kiełbasy suche ok. 2 miesięcy.

Nadesłał: Yugo

Dodaj komentarz

Uwaga!
Administracja nie posiada żadnych dodatkowy zdjęć/planów/projektów dotyczących
prezentowanych na stronie wędzarni!

Kod antyspamowy
Odśwież